ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΩΡΟΚΑΡΤΑΣ

08.01.2023
Πώς να ενεργοποιήσετε την κάρτα  Παρουσιάστε αυτή τη κάρτα σε οποιοδήποτε ταμείο των πολυκαταστημάτων ERA και επιλέξτε το ποσό με το οποίο θέλετε να πιστώσετε την κάρτα. Ο/η ταμίας θα ενεργοποιήσει την κάρτα. H πληρωμή γίνεται μόνο με μετρητά, και πιστωτική κάρτα ανάλογα με την ισχύουσα πολιτική της εταιρείας. Πώς να χρησιμοποιήσετε την κάρτα  Χρησιμοποιήστε […]

Πώς να ενεργοποιήσετε την κάρτα 

Παρουσιάστε αυτή τη κάρτα σε οποιοδήποτε ταμείο των πολυκαταστημάτων ERA και επιλέξτε το ποσό με το οποίο θέλετε να πιστώσετε την κάρτα. Ο/η ταμίας θα ενεργοποιήσει την κάρτα. H πληρωμή γίνεται μόνο με μετρητά, και πιστωτική κάρτα ανάλογα με την ισχύουσα πολιτική της εταιρείας.

Πώς να χρησιμοποιήσετε την κάρτα 

Χρησιμοποιήστε αυτήν την κάρτα για πληρωμή ολόκληρου του ποσού ή μέρους του ποσού των αγορών σας. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το υπόλοιπο της κάρτας.

Υπόλοιπο λογαριασμού 

Μπορείτε να βλέπετε το υπόλοιπο της Δωροκάρτας σε κάθε απόδειξη αγοράς που πραγματοποιείτε με αυτή. Μπορείτε επίσης να ελέγξτε το υπόλοιπο σε οποιοδήποτε ταμείο των πολυκαταστημάτων ΕRA.

Όροι και Κανονισμοί της Δωροκάρτας

1. Έγκυρα ενεργοποιημένες κάρτες μπορούν να εξαργυρωθούν εξολοκλήρου ή εν μέρει μόνο για φυσικές αγορές στα πολυκαταστήματα ERA στην Κύπρο – οι καφετέριες εξαιρούνται.

2. Αυτή η κάρτα δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με μετρητά ή δωροκουπόνια.

3. Το ελάχιστο ποσό που απαιτείται για να ενεργοποιηθεί αυτή η κάρτα είναι €20 και το μέγιστο όριο είναι €500.

4. Δεν δίνονται ρέστα, το υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές αγορές.

5. Η κάρτα ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης και το υπόλοιπο διαγράφεται με την λήξη.

6. Η Ermes Department Stores Plc. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάρτες που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί και έχουν χαθεί, κλαπεί, λήξει ή έχουν υποστεί ζημιά.

7. Η Ermes Department Stores Plc. έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους συγκεκριμένους όρους και κανονισμούς κατά διαστήματα όπου το θεωρεί αναγκαίο (π.χ. αλλαγή χρήσης της υπηρεσίας, ακύρωση υπηρεσίας ή σε περιπτώσεις πέραν του ελέγχου της). Σε τέτοιες περιπτώσεις θα δίνεται λογική προειδοποίηση όπου είναι δυνατόν.

8. Συλλογή βαθμών Unique γίνεται με την αγορά προϊόντων με τη χρήση της κάρτας και όχι με την αγορά της κάρτας.

9. Η αγορά Δωροκάρτας δεν μπορεί να συνδυαστεί με καμία άλλη αγορά.

10. Η ευθύνη της Ermes Department Stores Plc. περιορίζεται αποκλειστικά στο υπόλοιπο της Δωροκάρτας.

Read More

News

ORPHÉON, A FRAGRANCE OF THE NIGHT by DIPTYQUE PARIS

  Paris in the early 60s. The Saint-Germain quarter was alive with the rhythm of all-night sessions in jazz clubs and artistic encounters. People would discuss the world, dance and laugh in a warm atmosphere as vibrant as it was elegant ... Orphéon was one of...